Menu Đóng

KHỞI ĐỘNG MỀM SCHNEIDER MERLIN GERIN TELEMECANIQUE

Chúng tôi cung cấp thiết bị điện, điều khiển Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique nhập khẩu từ Châu Âu với giá thành cạnh tranh và thời gian giao hàng ngắn nhất.

Khởi Động Mềm ATS48 – Softstarter

KHỞI ĐỘNG MỀM – SOFTSTARTER KHỞI ĐỘNG MỀM ATS22

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS22….17A,22A,32A,28A,47A,62A,75A,88A,110A,140A,170A,210A,250A,320A,410A,480A,590A,…..230KW….400KW….440KW.

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS22C11Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS22C14Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS22C17Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS22C21Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS22C25Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS22C32Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS22C41Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS22C48Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS22C59Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS22D17Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS22D32Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS22D47Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS22D62Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS22D75Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS22D88Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48C11Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48C14Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48C17Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48C21Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48C25Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48C32Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48C41Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48C48Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48C59Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48C66Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48C79Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48D17Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48D22Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48D32Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48D38Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48D47Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48D62Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48D75Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48D88Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48M10Q

Khởi động mềm Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATS48M12Q

LC1D09D7 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique CONT 9A 1F+1O 42V 50/60

LC1D25Q7 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique CONT 25A 1F+1O 380V 50/60

LC1D32M7 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique 3P CONT 32A AC3 15KW 1NO 1NC 220VAC COIL

LC1D38D7 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique CONT 38A 1F+1O 42V 50 60

LC1D40AD7 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique 3P EVLK CONTACTOR 40A 18,5KW AC3 42VAC

LC1D50AB7 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique 3P EVLK CONTACTOR 50A 22KW AC3 24VAC

LC1D65AD7 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique 3P EVLK CONTACTOR 65A 30KW AC3 42VAC

LC1D65AM7 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique CONT EVERLINK 3P AC3 440V 65A BOB

LV429630ATNSX12A Schneider Merlin Gerin,Telemecanique ATNSX 100F/3P TMD100 A AC220V

LV429840 NSX100N TM100D 3P3D

LV430630ATNSX22A Schneider Merlin Gerin,Telemecanique ATNSX 160F/3P TMD160 B AC220V

LV431111 3P3D TM200D NSX250B

LV432598 EXTENDED STANDARD ROTARY HANDLE

LV432694ATNSX12A Schneider Merlin Gerin,Telemecanique ATNSX 400N/4P Mic2.3 400 A AC220V

LV432694ATNSX22A Schneider Merlin Gerin,Telemecanique ATNSX 400N/4P Mic2.3 400 B AC220V

LV432895 CB 3P Microligic 2.3630A NSX63

LV510300 MCCB Easypact CVS,attomat schneider CVS100B TM16D 3P 25kA

LV510334 MCCB Easypact CVS,attomat schneider CVS100F TM50D 3P 36kA

LV525332 MCCB Easypact CVS,attomat schneider CVS250F TM200D 3P 36kA

LV540315 MCCB Easypact CVS,attomat schneider CVS400N TM320D 3P 50kA

NW08H13F2 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique NW 800A H1 3P FIX MLOGIC 2

NW10H13F2 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique NW 1000A H1 3P FIX MLOGIC 2

NW16H13D2 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique NW 1600A H1 3P D/O MLOGIC 2

NW25H13F2 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique NW 2500A H1 3P FIX MLOGIC 2

NW4BH13D2 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique NW 4000A-B H1 3P D/O MLOGIC 2

NW50H13F2 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique NW 5000A H1 3P FIX 

ATS22D32Q – KHỞI ĐỘNG MỀM 15KW

ATS22D32Q – KHỞI ĐỘNG MỀM 15KW

ATS22D75Q Softstarter ALTISTART 75A 400V

ATS48C14Q Schneider Merlin Gerin,Telemecanique ALTISTART 140A 400V ATS48C14Q

ATS48C14Q SOFTSTARTER ATS 48, 75KW – 400V

ATS48C14Q khởi động mềm 140kW/380VAC-Soft starter ATS48C14Q

ATS48C17Q khởi động mềm 170kW/380VAC-Soft starter ATS48C17Q

ATS48C21Q SOFTSTARTER ATS 48, 110KW – 400V

ATS48C21Q KHỞI ĐỘNG MỀM 100KW/380VAC-SOFT STARTER ATS48C21Q

ATS48C21Q,ALTISTART 210A 400V ATS48C21Q khởi động mềm ats hàng có sẵn

ATS48C25Q khởi động mềm 132kW/380VAC-Soft starter ATS48C25Q

ATS48C32Q khởi động mềm 320kW/380VAC-Soft starter ATS48C32Q

ATS48C41Q Schneider Merlin Gerin,Telemecanique ALTISTART 410A 400V ATS48C41Q

ATS48C41Q SOFTSTARTER ATS 48, 220KW – 400V

ATS48C41Q khởi động mềm 220kW/380VAC-Soft starter ATS48C41Q

ATS48C48Q khởi động mềm 250kW/380VAC-Soft starter ATS48C48Q

ATS48C59Q khởi động mềm 315kW/380VAC-Soft starter ATS48C59Q

ATS48C66Q – Khởi động mềm công suất 355KW/660A

ATS48C66Q khởi động mềm 355kW/380VAC-Soft starter ATS48C66Q

ATS48C79Q khởi động mềm 400kW/380VAC-Soft starter ATS48C79Q

ATS48D17Q Schneider Merlin Gerin,Telemecanique ALTISTART 17A 400V ATS48D17Q

ATS48D62Q ALTISTART 62A 400V ATS48D62Q

ATS48D75Q khởi động mềm 37kW/380VAC-Soft starter ATS48D75Q

ATS48D88Q khởi động mềm 45kW/380VAC-Soft starter ATS48D88Q

ATS48M10Q khởi động mềm 500kW/380VAC-Soft starter ATS48M10Q

ATS48M12Q khởi động mềm 630kW/380VAC-Soft starter ATS48M12Q

ATV312HU40N4 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique ATV312 ALTIVAR

ATV61H075N4 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique ATV61 0,75KW 1HP 500V 3PH EMC IP20 W GR

ATV61HC11N4 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique ATV61 110KW 150HP 480V 3PH EMC IP20 W G

ATV61HC25N4 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique ATV61 250W 400HP 480V 3PH EMC IP20 W GR

ATV61HC63N4 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique ATV61 630KW 900HP 480V 3PH EMC IP20 W G

ATV61HD15N4 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique 20HP 500V 3PH EMC IP20 W GRA

ATV61HD37Y ATV61 690V 37KW

ATV61HD55N4 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique ATV61 55KW 75HP 480V 3PH EMC IP20 W GRA

ATV61HD75N4 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique ATV61 75KW 100HP 500V 3PH EMC IP20 W GR

ATV61HU40N4 Schneider Merlin Gerin,Telemecanique ATV61 4KW 5HP 480V 3PH EMC IP20 W GRAPH

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV212H075N4,0.75KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV212HD11N4,11KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV212HD15N4,15KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV212HD18N4,18.5KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV212HD22N4,22KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV212HD30N4,30KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV212HD37N4,37KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV212HD45N4,45KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV212HD55N4,55KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV212HD75N4,75KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV212HU15N4,1.5KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV212HU22N4,2.2KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV212HU30N4,3KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV212HU40N4,4KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV212HU55N4,5.5KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV212HU75N4,7.5KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71H075N4,0.75KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71HD11N4,11KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71HD15N4,15KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71HD18N4,18.5KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71HD22N4,22KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71HD30N4,30KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71HD37N4,37KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71HD45N4,45KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71HD55N4,55KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71HD75N4,75KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71HD90N4,90KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71HU15N4,1.5KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71HU22N4,2.2KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71HU30N4,3KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71HU40N4,4KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71HU55N4,5.5KW-380V-480V.

Biến tần inverter Schneder Electric Merlin Gerin – Telemecanique ATV71HU75N4,7.5KW-380V-480V.

Bán biến tần ATV71HD15N4 Bien tan 15 kW 3P 380VAC Biến tần ATV71

Bộ chuyển đổi nguồn ATS Masterpact NT & NW

Bộ khỏi động mềm ATS48D32Q ATS48D38Q ATS48D47Q ATS48D62Q ATS48D75Q ATS48D88Q


Chúng tôi trân trọng sự quan tâm và tin tưởng của Quý khách !

——————————————————————

CÔNG TY CP IBB CORPORATION 

Add: 28 ​Nguyễn Quý Đức, P.​ An Phú, Quận 2, TP. HCM.

Hotline: 08 489 12881 – 0945 375 376 – Email: ibbsalehcm@gmail.com – ibbsalehn@gmail.com

Website: www.IBB.com.vn

ABB
Adaptaflex
Advantech
APC
Baumer
Beijer Electronics
Bernstein
Betaduct
Burkert
Cembre
Clynder
Craig & Derricott
Critchley
Crompton Instruments
Eastern Transformers
Eaton
Eldon
Electro-Wind
Fairford Electronics
Ferraz Shawmut
Finder
Flexicon
GE
Gewiss
Guardmaster
Harting
Hellermann Tyton
Hirschmann
HMS
Honeywell
Iboco
Ifm
ILME
IMO
Klaxon
Kopex
Lapp
Legrand
Leuze
LML Terminals
Lutze
Marechal
Mennekes
Mitsubishi Electric
Motortronics
Omron
Partex
Pepperl & Fuchs
Phoenix Contact
Pilz
PMA
Pro-Face
Puls
Rittal
Salzer
Schmersal
Schneider Electric
Secomea
Sick
SMAC
SMC
Socomec
Stahl
SWA
Telemecanique Sensors
Texa
Tranilamp
Trinity Touch
Turck
Wago
Weidmuller
Werma
Westermo
Wieland
Woehner

CÔNG TY CP IBB CORPORATION 

Liên hệ kinh doanh # Miền Nam – Mr. Sáng: 08 489 12881 # Miền Trung Mr. Quang: 0945 375 376 # Miền Bắc Mr. Thanh: 097 650 4908  Email: ibbvnltd@gmail.com – ibbsalehcm@gmail.com  Website: www.mayphatdien.vip  – www.ibb.com.vn

Call Now Button
Contact Me on Zalo