Menu Đóng

Động cơ điện cần trục ngoài khơi – Offshore crane electric motor (Hà Lan)

Việc lựa chọn phanh của động cơ điện phụ thuộc rất lớn vào ứng dụng. Các ứng dụng có thể rất khác nhau. Có thể cần một phanh giữ cho các ứng dụng nhất định. Phanh này không được sử dụng để hãm động lực (phanh tốc độ tối đa) mà được tham gia sau khi động cơ xuống dốc và trong khi đứng yên. Điều này thường được yêu cầu cho động cơ điện có mô-men quán tính lớn gắn trên trục. Trong những tình huống này, năng lượng quay sẽ được chuyển thành rất nhiều nhiệt trong quá trình hãm động lực (tốc độ tối đa). Lựa chọn phanh chính xác có thể được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến với nhà cung cấp động cơ / phanh hoặc nhà sản xuất. Sơ đồ sau đây cung cấp tổng quan về các loại phanh khác nhau có thể được gắn trên động cơ điện do chúng tôi cung cấp. Tổng quan cho thấy các tùy chọn phanh có sẵn. Vui lòng liên hệ với nhân viên được đào tạo của chúng tôi để lựa chọn phanh chính xác.

Mô tả

Việc lựa chọn phanh của động cơ điện phụ thuộc rất lớn vào ứng dụng. Các ứng dụng có thể rất khác nhau. Có thể cần một phanh giữ cho các ứng dụng nhất định. Phanh này không được sử dụng để hãm động lực (phanh tốc độ tối đa) mà được tham gia sau khi động cơ xuống dốc và trong khi đứng yên. Điều này thường được yêu cầu cho động cơ điện có mô-men quán tính lớn gắn trên trục. Trong những tình huống này, năng lượng quay sẽ được chuyển thành rất nhiều nhiệt trong quá trình hãm động lực (tốc độ tối đa). Lựa chọn phanh chính xác có thể được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến với nhà cung cấp động cơ / phanh hoặc nhà sản xuất. Sơ đồ sau đây cung cấp tổng quan về các loại phanh khác nhau có thể được gắn trên động cơ điện do chúng tôi cung cấp. Tổng quan cho thấy các tùy chọn phanh có sẵn. Vui lòng liên hệ với nhân viên được đào tạo của chúng tôi để lựa chọn phanh chính xác.


Động cơ chống cháy nổ ABB M3JP/M3GP/M3KP/M3HP ĐỘNG CƠ CHỐNG CHÁY NỔ TOSHIBA: B3/48YLF2OSH; 0014XPEA41A; 0014XPEC41A; 0016XPEA41A; 0016XPEC41A; B0018YLF2ASH; B0018YLF2OSH; Y152XPEA41A; Y152XPEC41A; Y154XPEA41A; Y154XPEC41A; Y156XPEA41A; Y156XPEC41A; BY158YLF2ASH; BY158YLF2OSH; 0022XPEA41A; 0022XPEC41A; 0024XPEA41A; 0024XPEC41A; 0026XPEA41A; 0026XPEC41A; B0028YLF2ASH; B0028YLF2OSH; 0032XPEC41A; 0034XPEA41A; 0034XPEC41A; 0036XPEA41A; 0036XPEC41A; B0038YLF2AMH; B0038YLF2OMH; 0052XPEA41A; 0052XPEC41A; 0054XPEA41A; 0054XPEC41A; 0056XPEA41A; 0056XPEC41A; B0058YLF2USH; B0058YLF2OSH; Y752XPEA41A; Y752XPEC41A; Y754XPEA41A; Y754XPEC41A; Y756XPEA41A; Y756XPEC41A; BY758YLF2USH; BY758YLF2OMH; 0102XPEA41A; 0102XPEC41A; 0104XPEA41A; 0104XPEC41A; 0106XPEA41A; 0106XPEC41A; B0108YLF3AMH; B0108YLF3OMH; 0152XPEA41A; 0152XPEC41A; 0154XPEA41A; 0154XPEC41A; 0156XPEA41A; 0156XPEC41A; B0158YLF2USH; B0158YLF2OSH; 0202XPEA41A; 0202XPEC41A; 0204XPEA41A; 0204XPEC41A; 0206XPEA41A; 0206XPEC41A;  B0208YLF3AMH; B0208YLF3OMH; 0252XPEA41B; 0252XPEC41B; 0254XPEA41A; 0254XPEC41A; 0256XPEA41A; 0256XPEC41A; B0258YLF1AMH; B0258YLF1OMH; 0302XPEA41B; 0302XPEC41B; 0304XPEA41A; 0304XPEC41A; 0306XPEA41A; 0306XPEC41A; B0308YLF3AMH; B0308YLF3OMH; 0402XPEA41B; 0402XPEC41B; 0404XPEA41A; 0404XPEC41A; 0406XPEA41A; 0406XPEC41A; B0408YLF3AMH; B0408YLF3OMH; 0502XPEA41B; 0502XPEC41B; 0504XPEA41A; 0504XPEC41A; 0506XPEA41A; 0506XPEC41A; B0508YLF3ASH; B0508YLF3OSH; 0602XPEA41B; 0602XPEC41B; 0604XPEA41A; 0604XPEC41A; B0606YLF3OSH; B0608YLF3ASH; B0608YLF3OSH; 0752XPEA41B; 0752XPEC41B; 0754XPEA41A; 0754XPEC41A; B0756YLF3USH; B0756YLF3OSH; B0758YLF4ASH; B0758YLF4OSH; B1002YLG3USH; B1002YLG3OSH; B1004YLF3USH; B1004YLF3OSH; B1006YLF4USH; B1006YLF4OSH; B1008YLF4ASH; B1251YLG3USH; B1253YLG3OSH; B1253YLG3USH; B1251YLG3OSH; B1254YLF4USH; B1254YLF40SH; B1256YLF4USH; B1256YLF4OSH; 1258XPEB41A-R; 1258XPEC41A-R; B1501YLG3USH;  B1501YLG3OSH; B1503YLG3USH; B1503YLG3OSH; B1504YLF4USH; B1504YLF4OMH; 1508XPEB41A-R; B2001YLG3BSH; B2001YLG3OSH; B2003YLG3BSH; B2003YLG3OSH; B2004YLF4BSH; B2004YLF4OSH; 2006XPEB41A; 2006XPEC41A; 2006XPEB41A-R; 2006XPEC41A-R; 2008XPEB41A-R; 2503XPEB41B; 2506XPEC41A-R; 3003XPEB41B; 3003XPEC41B; 3006XPEB41A; 3006XPEC41A; 3006XPEB41A-R; 3006XPEC41A-R; 3004XPEB41A; 3004XPEC41A; 3004XPEB41A-R; 3004XPEC41A-R; 3503XPEB41B; 3503XPEC41B; 3504XPEB41A; 3504XPEC41A; 3504XPEB41A-R; 3504XPEC41A-R;

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Contact Me on Zalo