Menu Đóng

Động cơ điện cho môi trường biển – Marine electric motor (Hà Lan)

Các bộ phận cơ khí và điện của động cơ điện phù hợp với ứng dụng hàng hải và ngoài khơi. Với môi trường “mặn” thường xuyên, Seri RN gần như hoàn toàn có sẵn với vỏ động cơ bằng gang và lớp bảo vệ. Cánh quạt động cơ điện lắp bên dưới và bên trên boong và có thể có phanh đĩa kèm theo. Các cuộn dây động cơ được thiết kế dựa trên nhiệt độ môi trường lên đến 50 ° C và được xử lý chống ẩm và nấm mốc, để chúng có thể chịu được độ ẩm tối thiểu 96%. Những động cơ điện này đáp ứng các yêu cầu khác nhau của các cơ quan phân loại tàu và được cung cấp giấy chứng nhận chấp nhận cho “dịch vụ thiết yếu”.

Mô tả

Các bộ phận cơ khí và điện của động cơ điện phù hợp với ứng dụng hàng hải và ngoài khơi. Với môi trường “mặn” thường xuyên, Seri RN gần như hoàn toàn có sẵn với vỏ động cơ bằng gang và lớp bảo vệ. Cánh quạt động cơ điện lắp bên dưới và bên trên boong và có thể có phanh đĩa kèm theo. Các cuộn dây động cơ được thiết kế dựa trên nhiệt độ môi trường lên đến 50 ° C và được xử lý chống ẩm và nấm mốc, để chúng có thể chịu được độ ẩm tối thiểu 96%. Những động cơ điện này đáp ứng các yêu cầu khác nhau của các cơ quan phân loại tàu và được cung cấp giấy chứng nhận chấp nhận cho “dịch vụ thiết yếu”.


Động cơ chống cháy nổ ABB M3JP/M3GP/M3KP/M3HP ĐỘNG CƠ CHỐNG CHÁY NỔ TOSHIBA: B3/48YLF2OSH; 0014XPEA41A; 0014XPEC41A; 0016XPEA41A; 0016XPEC41A; B0018YLF2ASH; B0018YLF2OSH; Y152XPEA41A; Y152XPEC41A; Y154XPEA41A; Y154XPEC41A; Y156XPEA41A; Y156XPEC41A; BY158YLF2ASH; BY158YLF2OSH; 0022XPEA41A; 0022XPEC41A; 0024XPEA41A; 0024XPEC41A; 0026XPEA41A; 0026XPEC41A; B0028YLF2ASH; B0028YLF2OSH; 0032XPEC41A; 0034XPEA41A; 0034XPEC41A; 0036XPEA41A; 0036XPEC41A; B0038YLF2AMH; B0038YLF2OMH; 0052XPEA41A; 0052XPEC41A; 0054XPEA41A; 0054XPEC41A; 0056XPEA41A; 0056XPEC41A; B0058YLF2USH; B0058YLF2OSH; Y752XPEA41A; Y752XPEC41A; Y754XPEA41A; Y754XPEC41A; Y756XPEA41A; Y756XPEC41A; BY758YLF2USH; BY758YLF2OMH; 0102XPEA41A; 0102XPEC41A; 0104XPEA41A; 0104XPEC41A; 0106XPEA41A; 0106XPEC41A; B0108YLF3AMH; B0108YLF3OMH; 0152XPEA41A; 0152XPEC41A; 0154XPEA41A; 0154XPEC41A; 0156XPEA41A; 0156XPEC41A; B0158YLF2USH; B0158YLF2OSH; 0202XPEA41A; 0202XPEC41A; 0204XPEA41A; 0204XPEC41A; 0206XPEA41A; 0206XPEC41A;  B0208YLF3AMH; B0208YLF3OMH; 0252XPEA41B; 0252XPEC41B; 0254XPEA41A; 0254XPEC41A; 0256XPEA41A; 0256XPEC41A; B0258YLF1AMH; B0258YLF1OMH; 0302XPEA41B; 0302XPEC41B; 0304XPEA41A; 0304XPEC41A; 0306XPEA41A; 0306XPEC41A; B0308YLF3AMH; B0308YLF3OMH; 0402XPEA41B; 0402XPEC41B; 0404XPEA41A; 0404XPEC41A; 0406XPEA41A; 0406XPEC41A; B0408YLF3AMH; B0408YLF3OMH; 0502XPEA41B; 0502XPEC41B; 0504XPEA41A; 0504XPEC41A; 0506XPEA41A; 0506XPEC41A; B0508YLF3ASH; B0508YLF3OSH; 0602XPEA41B; 0602XPEC41B; 0604XPEA41A; 0604XPEC41A; B0606YLF3OSH; B0608YLF3ASH; B0608YLF3OSH; 0752XPEA41B; 0752XPEC41B; 0754XPEA41A; 0754XPEC41A; B0756YLF3USH; B0756YLF3OSH; B0758YLF4ASH; B0758YLF4OSH; B1002YLG3USH; B1002YLG3OSH; B1004YLF3USH; B1004YLF3OSH; B1006YLF4USH; B1006YLF4OSH; B1008YLF4ASH; B1251YLG3USH; B1253YLG3OSH; B1253YLG3USH; B1251YLG3OSH; B1254YLF4USH; B1254YLF40SH; B1256YLF4USH; B1256YLF4OSH; 1258XPEB41A-R; 1258XPEC41A-R; B1501YLG3USH;  B1501YLG3OSH; B1503YLG3USH; B1503YLG3OSH; B1504YLF4USH; B1504YLF4OMH; 1508XPEB41A-R; B2001YLG3BSH; B2001YLG3OSH; B2003YLG3BSH; B2003YLG3OSH; B2004YLF4BSH; B2004YLF4OSH; 2006XPEB41A; 2006XPEC41A; 2006XPEB41A-R; 2006XPEC41A-R; 2008XPEB41A-R; 2503XPEB41B; 2506XPEC41A-R; 3003XPEB41B; 3003XPEC41B; 3006XPEB41A; 3006XPEC41A; 3006XPEB41A-R; 3006XPEC41A-R; 3004XPEB41A; 3004XPEC41A; 3004XPEB41A-R; 3004XPEC41A-R; 3503XPEB41B; 3503XPEC41B; 3504XPEB41A; 3504XPEC41A; 3504XPEB41A-R; 3504XPEC41A-R;

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Call Now Button
Contact Me on Zalo