Menu Đóng

Máy nén khí Lupamat số 1 Thổ Nhỹ Kỳ hàng đầu Châu Âu

Máy nén Lupamat

Lupamat đã sản xuất máy nén từ năm 1968, là thương hiệu máy nén khí mạnh nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ với khả năng sản xuất đầy đủ chủng loại máy nén và công suất cho tất cả các lĩnh vực.

D Series (Direct Driven)
Compressor Model Max. Working Pressure Capacity, FAD* Motor Power
bar (g) m3/min kW hp
LKV 15 D 7.5 – 10 – 13 2.34 – 2.32 -1.63 15 20
LKV 18.5 D 7.5 – 10 – 13 2.83 – 2.70 – 2.28 18.5 25
LKV 22 D 7.5 – 10 – 13 3.88 – 2.82 – 2.70 22 30
LKV 30 D 7.5 – 10 – 13 5.50 – 4.09 – 4.04 30 40
LKV 37 D 7.5 – 10 – 13 6.77 – 5.40 – 4.75 37 50
LKV 45 D 7.5 – 10 – 13 7.62 – 6.72 – 5.40 45 60
LKV 55 D 7.5 – 10 – 13 9.74 – 7.55 – 6.66 55 75
LKV 75 D 7.5 – 10 – 13 11.77 – 11.10 – 9.55 75 100
LKV 75 D 1 7.5 – 10 – 13 11.77 – 11.10 – 9.55 75 100
LKV 90 D 7.5 – 10 – 13 12.65 – 12.57 – 11.00 90 125
LKV 110 D 7.5 – 10 – 13 19.53 – 16.48 – 14.51 110 150
LKV 132 D 7.5 – 10 – 13 22.45 – 19.00 – 15.59 132 180
LKV 160 D 7.5 – 10 – 13 25.83 – 22.32 – 19.00 160 220
LKV 185 D 7.5 – 10 – 13 34.10 – 26.33 – 22.18 185 250
LKV 200 D 7.5 – 10 – 13 36.20 – 29.70 – 26.09 200 270
LKV 250 D 7.5 – 10 – 13 44.30 – 33.69 – 30.77 250 335
LKV 315 D 7.5 – 10 – 13 55.10 – 43.70 – 38.50 315 425
LKV 355 D 7.5 – 10 – 13 58.34 – 49.50 – 43.10 355 475
D DHK Series (Direct Driven with Inverter)
Compressor Model Max. Working Pressure Capacity, FAD* Motor Power
bar (g) m3/min kW hp
LKV 15 D DHK 7.5 – 10 – 13 2.53 – 2.19 – 1.79 15 20
LKV 18.5 D DHK 7.5 – 10 – 13 3.06 – 2.68 – 2.23 18.5 25
LKV 22 D DHK 7.5 – 10 – 13 3.58 – 3.16 – 2.74 22 30
LKV 30 D DHK 7.5 – 10 – 13 4.98 – 4.37 – 3.76 30 40
LKV 37 D DHK 7.5 – 10 – 13 6.60 – 5.70 – 4.60 37 50
LKV 45 D DHK 7.5 – 10 – 13 7.71 – 6.72 – 5.57 45 60
LKV 55 D DHK 7.5 – 10 – 13 9.90 – 8.50 – 7.30 55 75
LKV 55 D DHK 1 7.5 – 10 – 13 9.15 – 8.13 – 7.04 55 75
LKV 75 D DHK 7.5 – 10 – 13 13.10 – 11.40 – 10.00 75 100
LKV 75 D DHK 1 7.5 – 10 – 13 13.10 – 11.40 – 10.00 75 100
LKV 90 D DHK 7.5 – 10 – 13 16.24 – 13.30 – 11.70 90 125
LKV 90 D DHK 1 7.5 – 10 16.60 – 14.07 90 125
LKV 110 D DHK 7.5 – 10 – 13 20.10 – 17.04 – 14.70 110 150
LKV 110 D DHK 1 7.5 19.58 110 150
LKV 132 D DHK 7.5 – 10 – 13 22.92 – 20.21 – 17.58 132 180
LKV 160 D DHK 7.5 – 10 – 13 29.70 – 23.89 – 21.01 160 220
LKV 160 D DHK 1 7.5 26.86 160 220
LKV 185 D DHK 7.5 – 10 – 13 34.40 – 28.70 – 23.85 185 250
LKV 185 D DHK 1 10 26.96 185 250
LKV 200 D DHK 7.5 – 10 – 13 37.20 – 31.20 – 25.70 200 270
LKV 250 D DHK 7.5 – 10 – 13 45.90 – 38.60 – 32.50 250 335
LKV 315 D DHK 7.5 – 10 – 13 54.00 – 47.60 – 41.00 315 425
LKV 355 D DHK 7.5 – 10 – 13 58.34 – 52.00 – 44.70 355 475
CA Series (Belt Driven)
Compressor Model Max. Working Pressure Capacity, FAD* Motor Power
bar (g) m3/min kW hp
LKV 4 CA 7.5 – 10 – 13 0.58 – 0.49 – 0.42 4 5.5
LKV 5.5 CA 7.5 – 10 – 13 0.80 – 0.69 – 0.59 5.5 7.5
LKV 7.5 CA 7.5 – 10 – 13 1.19 – 1.02 – 0.86 7.5 10
LKV 11 CA 7.5 – 10 – 13 1.72 – 1.49 – 1.28 11 15
LKV 15 CA 7.5 – 10 – 13 2.53 – 2.19 – 1.85 15 20
LKV 18.5 CA 7.5 – 10 – 13 3.26 – 2.63 – 1.93 18.5 25
LKV 22 CA 7.5 – 10 – 13 3.82 – 3.20 – 2.48 22 30
LKV 30 CA 7.5 – 10 – 13 4.67 – 4.18 – 3.68 30 40
LKV 37 CA 7.5 – 10 – 13 6.01 – 5.32 – 4.62 37 50
LKV 45 CA 7.5 – 10 – 13 7.09 – 6.34 – 5.57 45 60
LKV 55 CA 7.5 – 10 – 13 9.24 – 8.13 – 6.67 55 75
LKV 75 CA 7.5 – 10 – 13 11.97 – 10.70 – 9.42 75 100
CATK Series (Receiver Mounted with Air Dryer Integrated)
Compressor Model Max. Working Pressure Capacity, FAD* Motor Power Receiver Volume Dryer Capacity
bar (g) m3/min kW hp lt m3/min
LKV 4 CATK 7.5 – 10 – 13 0.58 – 0.49 – 0.42 4 5.5 548 0.88 – 0.88 – 0.88
LKV 5.5 CATK 7.5 – 10 – 13 0.80 – 0.69 – 0.59 5.5 7.5 548 0.88 – 0.88 – 0.88
LKV 7.5 CATK 7.5 – 10 – 13 1.19 – 1.02 – 0.86 7.5 10 548 1.67 – 1.67 – 0.88
LKV 11 CATK 7.5 – 10 – 13 1.72 – 1.49 – 1.28 11 15 548 2.58 – 1.67 – 1.67
LKV 15 CATK 7.5 – 10 – 13 2.53 – 2.19 – 1.85 15 20 548 2.58 – 2.58 – 2.58

— Hotline: 08 489 12881 –  Email: ibbvnltd@gmail.com – Website: www.ibb.com.vn

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy nén khí Lupamat số 1 Thổ Nhỹ Kỳ hàng đầu Châu Âu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo